Arrangera Mera.

Arrangera Mera.

Ungt Mentorskap för dig och din festival.
Ett projekt av UKM Sverige 2021-2022.

I projektet Arrangera Mera tar unga mentorer inom UKM fram utbildningar och stöd för att ge fler unga arrangörer en plats, och festival i sin kommun. Både unga deltagare, lokala samordnare och kontaktpersoner involveras för att gemensamt stärka arrangörskapet, möjligheten för fler att delta och skapa lokala festivaler, med unga arrangörsgrupper som gör dem.

Anmäl dig till någon av våra utbildningar!

UKM erbjuder två digitala utbildningstillfällen under våren som det går bra att anmäla sig till från och med nu! Utbildningarna har genomförts en gång under hösten 2021 och genomförs nu igen för att ge alla möjlighet att delta. Hoppas att just DU vill vara med!

Grundutbildning för lokala samordnare

När: 10 februari kl. 09.00-15.00

Under den här utbildningen kommer vi att prata om vad UKM är för något, vi kommer att beskriva rollen som lokal samordnare och uppdraget att arrangera UKM-festivaler för, av och med unga.

Den här utbildningen är till för dig…
… som varit lokal samordnare länge och som vill inspireras till att testa nya saker!
… som är lokal samordnare för första gången och vill få en stabil grund att stå på.
… som är nyfiken på vad det innebär att vara just lokal samordnare inom UKM

Anmäl dig här: https://www.lyyti.fi/reg/grundutbildning_for_lokala_samordnare

Utbildning för unga arrangörer

När: 19 februari kl. 10.00-18.00

Under den här utbildningen kommer vi att prata om vad UKM är för något, vi kommer att beskriva rollen som UKM arrangör och uppdraget att arrangera UKM-festivaler för, av och med unga.

Den här utbildningen är till för dig som ingår i en arrangörsgrupp inom UKM under våren 2022 och därmed är ung arrangör inom UKM.

Anmäl dig här: https://www.lyyti.fi/reg/arrangorsutbildning

Varför ska unga arrangera?

Att arrangera är en process som ger utrymme för personlig utveckling inom flera olika områden; t.ex. ledarskap, ansvar, planering och kreativt skapande.

Vi tror att unga som får möjlighet att arrangera och skapa kulturupplevelser, får ett större självförtroende, en ökad medvetenhet och tro på sin egen förmåga.

Att ge unga möjlighet att aktivt delta och påverka de processer som skapar mötesplatser och aktiviteter för dem är dessutom en nyckel till att de ska känna sig delaktiga och att göra sin röst hörd.

Syfte och Innehåll.

Syftet med projektet är att utöka antalet kommuner som arrangerar lokala UKM-festivaler samt att utöka antalet lokala UKM-festivaler som arrangeras av eller med hjälp av unga som en del av en arrangörsgrupp.

Arrangera Mera görs i två delar:

  • ARRANGÖRSUTBILDNING + UTBILDNINGSMATERIAL

En arrangörsutbildning med tillhörande utbildningsmaterial som kommer att vända sig till ungdomar som ingår i en ung arrangörsgrupp vars uppgift är att arrangera en lokal UKM-festival i sin hemkommun.

  • GRUNDUTBILDNING I LOKAL SAMORDNING

En grundutbildning i lokal samordning ska tas fram och genomföras för att underlätta etableringen av UKM i kommuner som idag inte har en stabil lokal samordning. Den fungerar också som en fortbildande insats och stärker nätverkande inom UKM, där goda exempel och erfarenheter delas.

Målsättningar vi tycker om.

•    Fler lokala UKM-festivaler arrangeras i Sverige under år 2022.
•    Fler lokala UKM-festivaler i Sverige arrangeras av unga i arrangörsgrupper.
•    Projektet ska bidra till att ungt arrangörskap och ungas delaktighet i kulturlivet främjas.

Vill du vara med, eller veta mer?

Ta kontakt med projektgruppen och berätta vad du har på hjärtat. Vi hjälper dig vare sig du vill starta upp en ny UKM-festival i din kommun eller delta i en redan befintlig arrangörsgrupp!

Organisation och kontakt.

Ottilia Berglund Ekholm, Projektledare
ottilia.berglund-ekholm@ukm.se
073-096 89 14

Moa Lychou
moa.lychou@ukm.se
073-0472102

Olle Wester
olle.wester@ukm.se
072-214 65 42

Projektägare
Jonas Swanö, Regional Samordnare UKM Värmland, Studiefrämjandet
jonas.swano@studieframjandet.se
073-066 05 38

Bild på en kaka.

Vi använder kakor (cookies). Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dessa på ukm.se