Mallar och styrdokument

Mallar och styrdokument

 • Budget (xlsx).
  • Budgetmallen kan användas som utgångspunkt vid arrangerandet av en festival. Den går att bygga på eller bantas utifrån behov.
 • Kommunikationsplan (xlsx).
  • En kommunikationsplan kan se olika ut. Vi har tagit fram en typ av plan som är baserad på aktiviteter. Kommunikationsplanen kan användas som utgångspunkt vid arrangerandet av en festival. Den går att bygga på eller bantas utifrån behov.
 • Rekvisition (pdf).
  • Denna blankett ska användas när ekonomiskt stöd från UKM Sverige ska rekvireras efter genomförd riksfestival.
 • Samtycke för deltagare under 18 år (pdf).
  • Denna blankett kan användas vid deltagande i riks- och regionfestival samt större lokal festival. Den gäller samtycke för deltagande och medverkan på fotografi och/eller filmupptagningar.
 • Samtycke för deltagare över 18 år (pdf).
  • Denna blankett kan användas vid deltagande i riks- och regionfestival samt större lokal festival. Den gäller samtycke för deltagande och medverkan på fotografi och/eller filmupptagningar.
 • Utvärderingsrapport (pdf).
  • Denna rapport fungerar som en del av en utvärdering av ett evenemang. Den ska användas efter genomförandet av en riksfestival men kan också med fördel användas efter genomförandet av en regionfestival eller större lokal festival.
 • Varför UKM? (pdf).
  • Detta dokument listar flera av styrkorna med UKM. Perfekt att sätta i händerna på en beslutsfattare.
 • Överenskommelse (doc.).
  • Dokumentet är ett exempel på hur en överenskommelsen kan se ut mellan en region och en kommun som arrangerar en regionfestival tillsammans. Här finns organisation, ekonomi och åtaganden specificerade.
Bild på en kaka.

Vi använder kakor (cookies). Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dessa på ukm.se