Föreningen UKM Sverige.

UKM Sverige är en nationell förening. Föreningens medlemmar består av de regioner där UKM-festivaler arrangeras.

UKM Sverige verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

Vision, värdegrund och verksamhetsmål.

Vision.

UKM är en etablerad verksamhet i landet och välkänd som en välkomnande och tolerant mötesplats kring kultur som skapas av, med och för unga i åldern 13-20 år.

Värdegrund.

Allas lika värde

Vår verksamhet grundar sig på en människosyn som innebär att alla har lika värde oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och övergrepp.

Delaktighet

Vi tar genom ett demokratiskt arbetssätt tillvara på allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan. Vår verksamhet skapas av, med och för unga.

En plats att växa

Vi erbjuder unga människor en trygg miljö med möjligheter att vidga sitt kontaktnät, utmana sig själva och utvecklas som individer. Erfarenheter som dessutom passar bra i CV:t.

Konstnärlig frihet

Vi välkomnar konst som berör och ger utrymme för diskussion och reflektion. Vi accepterar inte inslag och uttryck av åsikter som är uppenbart kränkande, rasistiska eller diskriminerande.

Unga röster i fokus

Vi verkar för att ungas röster ska höras och ung kultur ska få ta plats. Vår övertygelse är att alla människor har en inneboende skaparkraft och bör därför ha rätten att utöva, utveckla och styra över sina egna kulturuttryck.

Verksamhetsmål 2021-2026.

  • UKM finns etablerat i mer än hälften av landets regioner.
  • UKM omnämns i medlemmarnas (kommuner och regioner) kulturplaner som en viktig satsning när det gäller ungas delaktighet i kulturlivet.

Styrelse.

Ordförande
Niklas Lychou
niklas.lychou@ukm.se

Kassör
Malin Hadarsson Bodin
malin@kulturungdom.se

Ledamöter
Oscar Sundelin (vice ordf.)
oscar@oscarsundelin.com

Mickael Jönsson
mickael.jonsson@varberg.se

Jonas Swanö
jonas.swano@studieframjandet.se

Suppleanter
Annica Widmark
annica.widmark@hoor.se

Sandro Gavino Bastias
sandro.gavino.bastias@regionvastmanland.se

Medlemmar 2021.

Halland
Skåne
Värmland
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland

Stadgar.

Årsmötesprotokoll 2021.

Bild på en kaka.

Vi använder kakor (cookies). Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dessa på ukm.se